Communities Activities

CONTRIBUTION NEW & RECYCLE ITEMS AND FREE HEALTH SCREENING PROGRAM WITH NERAM VILLAGE

PROGRAM SUMBANGAN BARANGAN BARU & TERPAKAI DAN PEMERIKSAAN KESIHATAN PERCUMA BERSAMA KG. NERAM

On May 29, 2019,  Lynas had continuing the 13th contribution for new and recycle items program which was held at Neram Village area together again with our panel clinic, Dr. Syed Badaruddin Clinic for free health screening which always willing to provide community services to the community. There were also addtional program by another strategic partner such as Open Counter for students registration from Pahang Skills College and Free Eye Checker from HomVision. Align with school holiday and coming festive season of Hari Raya Celebration, we also invite Pootong Studio and Academy to provide Free Hair Cut for school students. This contribution program was received a very good response and valued by the community here. This program was attended by Ms Mimi Afzan, Lynas Vice President People & Culture and also supported by the village head, En. Aziz and few committee members from Felda agencies (MPKK, KRT & KAF) which also help to delivered this contribution to the community. Thank you to all that involve that make this program successful. For those who are willing to contribute as well of any reusable items or even new contributions to the community, please do not hesitate to contact us at 09-582 5200 / 09-582 5819 / 011-3752 9416. Below are some photos during the program :

Pada 29 May 2019, Lynas telah meneruskan program sumbangan barangan baru dan terpakai yang telah dianjurkan kali ke-13 yang diadakan di kawasan Kg. Neram bersama dengan klinik panel kami, lagi Klinik Dr. Syed Badaruddin bagi pemeriksaan kesihatan percuma yang sentiasa sukarela untuk memberikan perkhidmatan kepada komuniti. Terdapat program tambahan juga turut diadakan oleh rakan strategik yang lain seperti Kaunter Terbuka untuk Pendaftaran Pelajar dari Kolej Kemahiran Pahang dan Pemeriksaan Mata Percuma dari HomVision. Bersempena dengan cuti sekolah dan sambutan Hari Raya yang tidak lama lagi, kami juga menjemput Pootong Studio dan Akademi untuk memberikan perkhidmatan Gunting Rambut Percuma untuk pelajar sekolah. Program sumbangan ini telah mendapat sambutan yang sangat baik dan amat dihargai oleh masyarakat di sini. Program ini dihadiri oleh Cik Mimi Afzan, Naib Pengerusi Jabatan Sumber Manusia & Komuniti dan juga disokong oleh Ketua Kampung, En. Aziz dan juga dengan kerjasama ahli jawatankuasa dari agensi di bawah Felda yang lain seperti Majlis Pengurusan Komuniti Kampung (MPKK), Kawasan Rukun Tetangga (KRT) dan Kami Anak Felda (KAF) yang turut membantu untuk menyalurkan sumbangan ini kepada masyarakat setempat. Terima kasih diucapkan kepada semua yang terlibat bagi menjayakan program ini. Bagi mereka yang ingin memberikan sumbangan serta apa-apa barang yang masih boleh digunakan semula atau mungkin barangan baru kepada komuniti setempat, sila hubungi kami di 09-582 5200 / 09-582 5819 / 011-3752 9416. Di bawah terdapat beberapa gambar semasa program :


Contribution New & Recycle Items for Neram Village Community

Open Counter for Students Registration by Pahang Skills College                                                                       Free Hair Cut for School Students by Pootong Studio & Academy

Free Health Screening by Dr. Syed Badaruddin Clinic                                                                                                        Free Eye Checker by Homvision